Paikallissäännöt

Järviseudun Golf Paikallissäännöt, päivitetty 12.5.2019

Paikallissäännöt 2019 5

Säännöissä mainitut mallipaikallissäännöt ovat tarkemmin nähtävissä kenttätoimistossa ja luettavissa =>TÄSSÄ<=.


1 KASTELULAITTEIDEN KANNET JA MUUT HAITAT VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ
Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Kiinteästä haitasta saa vapautua säännön 16.1 mukaisesti.

2 EPÄNORMAALIT KENTTÄOLOSUHTEET (mukaan lukien kiinteät haitat). Sääntö 16
2a) Kunnostettavat alueet
(1) Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
(2) Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)
(3) Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
2b) Kiinteät haitat
(1) Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
(2) Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

3 KENTÄN ULKORAJAT (Sääntö 18.2)

Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaa määrittelevän aidan tai muurin toisella puolella.
Ulkorajat ovat merkitty valkoisin puupaaluin, valkoisella merkityin kivitolpin tai valkoisin ”OUT” merkinnöin valopylväissä ja aidassa.

Väylien 10 ja 11 välissä olevat musta-valkoiset paalut ovat väylää 10 pelaaville kiinteitä haittoja ja väylää 11 pelaaville ulkorajapaaluja.

4 VARAPALLON PELAAMINEN, JOS PALLO MAHDOLLISESTI ESTEALUEELLA
Mallipaikallissääntö B-3 on voimassa

5 VAIHTOEHTO LYÖNTI JA LYÖNTI- JA LYÖNTIMATKARANGAISTUKSELLE PALLON OLLESSA KADONNUT TAI ULKONA
Mallipaikallissääntö E-5 on voimassa harjoituskierroksilla sekä viikkokisoissa.

6 PELIN KESKEYTTÄMINEN (Sääntö 5.7)

Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:
Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni
Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä
Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä
Huomautus: Mikäli peli keskeytetään välittömästi vaarallisen tilanteen vuoksi, myös kaikki harjoittelualueet suljetaan välittömästi


RANGAISTUS PAIKALLISSÄÄNNÖN RIKKOMISESTA

Reikäpeli: reiän menetys Lyöntipeli: kaksi lyöntiä


Kenttätoimisto (tuomari): 044-566 1999, toimisto@jgs.fi