WiseGolf toiminnanohjauksen mukanaan tuomat muutokset

Järviseudun Golf siirtyy WiseGolf-toiminanohjausjärjestelmän käyttäjäksi, että kaikki palvelut olisivat helpommin jokaisen osakkaan, jäsenen ja myös muiden golffareiden saatavilla.

Mitä kaikkea tulee muuttumaan?

Kotisivut

Koko järjestelmän pohjana toimivat kotisivut. Siksi, vaikka JGS:n kotisivut olikin vasta päivitetty, rakensimme täysin uudet kotisivut. Keväällä 2021 käyttöönotetut sivut saivat runsaasti kiitosta, joten sivujen tyyliä ja rakennetta ei lähdetty kovin rajusti muuttamaan.

Kotisivujen uusi alusta mahdollistaa sivujen huomattavasti jouhevamman ylläpidon ja päivitykset.

Myös tulevien tapahtumien nosto etusivulle on helppoa ja jäsenistön tiedottaminen on sujuvampaa.


Taloushallinto

Sekä seuran, että yhtiön laskutus tulee tapahtumaan WiseGolfin kautta. Jäsenlaskut ja osakkaiden vastikelaskut lähetetään vuoden alussa tämän järjestelmän kautta. Asiasta tullaa tiedottamaan tarkemmin, kun järjestelmä saadaan toimimaan ja laskutus on ajankohtaista.

Samalla uusitaan myös kassajärjestelmä, joka on suoraan yhteydessä laskutukseen. Eli jatkossa kaikki maksut ja ostot voi maksaa joko kassalla Caddiemasterille tai saada niistä laskun omaan sähköpostiin.

Kaikki erilaiset pelioikeudet ja autovuokrat tulevat myös verkkokauppaan, jossa ne voi maksaa suoraan kotona.

Tieto ostosta/maksusta siirtyy suoraan asiakkaan tietoihin. Näin kaikki maksut ovat varmasti aina ajan tasalla.


Ajanvaraus

Yksi näkyvin uudistus tulee olemaan ajanvarauksen siirtyminen GolfBox-sovelluksesta WiseGolfin alustalle.

JGS:lle sovitettua ajanvarausohjelmaa aloitetaan rakentamaan vuoden 2022 alussa niin, että varausjärjestelmä on käytössä kauden 2022 alkaessa. WiseGolfin ajanvaraus on ollut käytössä jo kaudella 2021 muutamilla kentillä ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Ajanvaraukseen tulee käyttöön uusi aplikaatio, jolla jäsenistö kykenee helposti selailemaan varaustilannetta, varaamaan ja vahvistamaan tekemänsä varaukset.

Ajanvarauksen yhteyteen tulee mahdollisuus varata esimerkiksi golf-auto kierrokselle ja näin varmistaa auton saanti.

Uuden ajanvarausjärjestelmän myötä kokeillaan taas erilaisia mahdollisuuksia varata 9r kierroksia.


Tapahtumat ja kilpailut

Tapahtumiin ja kilpailuihin ilmoittautumiseen tullaan käyttämään WiseGolfin Tapahtumat-työkalua, jolla pystytään luomaan kaikki tapahtumat, kutsumaan osallistujia ja myös viestimää kaikille kutsutuille ja ilmoittautuneille ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Kilpailuden pyörittämiseen käytetään edelleen luotettavaksi todettua GolfBoxin kilpailumodulia, koten varsinaiseeen kisaan osallistumiseen ei suuria muutoksia tule.


Viestintä

WiseGolfin mukanaan tuoma suurin ja näkyvin muutos tulee olemaan viestinnässä.

Uusi järjestelmä helpottaa niin osakkaille kuin jäsenillekin suunnattua yhteydenpitoa. Rajatuille Intra-sivuille voidaan julkaista vain jäsenille tai osakkaille tarkoitettua materiaalia ja kaikki jäsenkirjeet ja osakastiedotteet voidaan lähettää suoraan järjestelmästä.

Sähköpostin rooli tulee korostumaan entisestää ja jatkossa toivommekin, että kaikki päivittävät yhteystietonsa järjesteömään kirjautumisen yhteydessä.


Lisäksi WiseGolf kehittää järjestelmään jatkuvasti uusia toimintoja yhteistyössä mukana olevien kenttien kanssa. WiseGolfin on valinnut jo huomattava määrä Suomalaisia golfkenttiä.