Lappajärven Loma-Golf Oy
Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu ja Esityslista

Aika: 27.3.2024 klo 17.00

Paikka: Hotelli Kivitippu, Mänkki-kabinetti


Lappajärven Loma-Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.3.2024 klo 17.00 Lappajärvellä Hotelli Kivitipussa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13. §:ssä määritellyt ja muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Pöytäkirjanpitäjän valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Kokouksen osanottajien toteaminen
6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
7. Tilinpäätöksen esittely (2023)
8. Tilintarkastuskertomus (2023)
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen (2023)
10. Toimenpiteet tilikauden voiton johdosta
Hallitus esittää, että tilikauden tappio 9 010,81 € siirretään voittovaratilille.

11. Vastuuvapauden myöntäminen (2023)
12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
Yhtiöjärjestyksen mukaan 5 - 10 jäsentä, nyt 7 jäsentä

13. Hallituksen jäsenten palkkiot ja kustannusten korvaamisen perusteet
14. Hallituksen jäsenten valinta
15. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024

Hallitus esittää:
Perusvastike (170 €+10 % alv) kaikilta osakkeilta ja käyttövastike (410 €+10 % alv) käytettäviltä osakkeilta. Osakas maksaa pelioikeudesta 638 €
Osakkaalla on oikeus erikseen sovittaessa maksaa käyttövastike neljässä erässä, jos ensimmäinen erä maksetaan viimeistään 20.4.2024

16. Rahastointipäätös
Klubitalon rahoitusvastike 45,00 € velkaosakkeilta.
Osakekohtainen lainaosuus rahoitusvastikkeen jälkeen105,00 €.
Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen lyhennysosuudet ja lainan tilikaudella maksetut kertamaksut kirjataan rahastoon ”Lainanlyhennysrahasto/klubi”.

17. Muutokset Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestykseen
Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen yhtä lisäystä sekä yhtä muutosta seuraavasti:

Hallitus esittää yhtiöjärjestykseen lisättäväksi pykälän, jossa määritellään yhtiön hallitukselle mahdollisuus päättä yhtiön omien osakkeiden vastaanottamisesta.
Yhtiöjärjestykseen lisättäväksi esitettävä pykälä:
16 § OMIEN OSAKKEIDEN VASTAANOTTAMINEN:
Yhtiö voi vastaanottaa omia osakkeitaan vastikkeetta. Osakkeen vastaanotto edellyttää, että vastaanotettavaan osakkeeseen ei kohdistu erääntyneitä vastikkeita tai muita maksurästejä ja että vastaanotettavan osakkeen laskennallinen osuus yhtiön pitkäaikaisista veloista on maksettu. Lisäksi osakkeen vastaanotto edellyttää sitä, että osakkeestaan luopuva osakkeenomistaja suorittaa Lappajärven Loma-Golf Oy:lle toimenpidemaksun, jonka suuruus on luovutettavalle osakkeelle luovutustilikaudelta määrätyn toimintavastikkeen suuruus kaksinkertaisena. Summaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Hallitus määrää tarkemmin omien osakkeiden vastaanottamisesta kulloinkin voimassa olevan talousarvion puitteissa. Konkurssipesältä ja muulta sellaiselta osakkeenomistajalta, joka on ulosottoviranomaisen toimesta todettu varattomaksi, osake voidaan vastaanottaa, vaikka tässä pykälässä edellä mainitut edellytykset eivät täyty ja osakkeeseen kohdistuvat toiminta- jo rahoitusvastikkeet ovat maksamatta vähintään vastaanottamis- ja sitä edeltävältä tilikaudelta.

Hallitus esittää muutosta pykälää viisi, Osakkeiden pelioikeus. C-pelioikeuteen lisäksi annettavien pelilippujen määrän laskemista kolmestakymmenestä (30) kahteenkymmeneen viiteen (25) sekä yhden pelilipun pelioikeuden muuttamista päivän pelioikeudesta yhdeksi kahdeksantoista reiän (18r) tai kahdeksi yhdeksän reiän (9r) kierrokseksi.
Nykyinen muoto on:
5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET
P-osakkeisiin liittyy pelioikeuksia yhtiön golfkentällä seuraavasti: - A-pelioikeus sisältää yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden. - B-pelioikeus sisältää kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata kaksi (2) samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-vuotiaat nimetyt lapset. - C-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta siten, että niiden käyttäjät on nimettävä ja lisäksi kolmekymmentä (30) kalenterivuosittain annettavaa pelilippua, joista kukin oikeuttaa yhden (1) päivän käsittävään pelaamiseen yhtiön golfkentällä.

Esitetty muoto:
5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET
P-osakkeisiin liittyy pelioikeuksia yhtiön golfkentällä seuraavasti: - A-pelioikeus sisältää yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden. - B-pelioikeus sisältää kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata kaksi (2) samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-vuotiaat nimetyt lapset. - C-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta siten, että kullekin pelikaudelle nimettyjen käyttäjien lisäksi sisältyy kaksikymmentäviisi (25) kalenterivuosittain annettavaa pelilippua, joista kukin oikeuttaa yhden (1) kahdeksantoista reiän (18r) tai kahden (2) yhdeksän reiän (9r) kierroksen pelaamiseen yhtiön golfkentällä.

18. Yhtiön osakkeet
Keskustelu osakkeiden lukumäärästä ja osakepääomasta.

  • K-osakkeet
  • Mahdollisesti lunastettujen osakkeiden asema kirjanpidossa


19. Kokouksen päättäminen


Hallituksen esitykset ja osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävänä klubitalolla, osoitteessa Nykäläntie 177, 62600 Lappajärvi 14.3.2024 alkaen.
Tiedustelut Keijo Keskinen, 044 2844091 tai keijo.keskinen@jgs.fi

Tulostettava kotsu varsinaiseen yhtiökokoukseen ja esityslista on tässä:

YHTIÖKOKOUSKUTSU 2024.pdf

Osakkailla on mahdollisuus tutustua kokousmateriaaliin myös kotisivuilla kohdassa Jäsenille ja osakkaille /osakkaille löytyvästä kohdasta Varsinainen yhtiökokous 2024. Lukuoikeus edellyttää kirjautumisen. Sivu löytyy myös

tämän linkin altaLappajärven Loma-Golf Oy:n hallitus