Jäisellä kentällä liikkuminen aiheuttaa suuria vahinkoja ja kustannuksia

Tämäkin "tervehdys" näkyy ensi keväänä viheröllä pitkää ja korjaaminen vaatii runsaasti aikaa ja rahaa.

Jokainen normaali pelaaja jo tietää, että jäisellä tai kuuraisella viheriöllä liikkuminen aiheuttaa viheriölle pitkäaikaisia vaurioita, joita korjaillaan tulevalla kaudella vielä juhannusviikolla.

Olisi suotavaa, että muutkin ulkoilijat kunnioittaisivat kenttää ja rajoittaisivat ulkoilun normaaleille ulkoilureiteille.

Viheriöt aidataan talven ajaksi suurempien vaurioiden välttämiseksi.